Psykiatrisjuksköterska – Lön

Här nedan har vi samlat lönestatistik för såväl psykiatrisjuksköterska, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska m. fl.

Vad tjänar en psykiatrisjuksköterska?

Lönen för en psykiatrisjuksköterska i Sverige ligger på omkring 38700 kr – men varierar beroende på vart i landet du bor och vad du har för erfarenhet och liknande faktorer.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 40,000 kr 39,900 kr 41,300 kr
Stockholm
Stockholm 41,700 kr 41,900 kr 41,200 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 40,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 39,600 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 39,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 39,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 39,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 38,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 38,300 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Övre Norrland
Övre Norrland 37,200 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 37,100 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 38,500 kr - -
Stockholm
Stockholm 40,900 kr 40,600 kr 41,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 38,700 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 37,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 38,000 kr - -
Västsverige
Västsverige 38,300 kr - -
Riket
Riket 38,700 kr 38,500 kr 40,400 kr

Lönestatistik från 2018

Område Offentlig sektorer
Riket 37,300 kr
Stockholm 39,400 kr
Östra Mellansverige 37,800 kr
Småland med öarna 36,900 kr
Sydsverige 36,900 kr
Västsverige 37,000 kr
Norra Mellansverige 36,900 kr
Mellersta Norrland 36,200 kr
Övre Norrland 36,300 kr

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 37,800 kr 37,600 kr 38,000 kr
Riket
Riket 36,200 kr 36,000 kr 38,000 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 37,000 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 35,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 36,000 kr - -
Västsverige
Västsverige 35,200 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 35,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 36,100 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 35,300 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 36,700 kr 36,400 kr 37,100 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 35,200 kr - -
Riket
Riket 35,000 kr 34,800 kr 37,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 36,100 kr - -
Västsverige
Västsverige 33,600 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 35,300 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 34,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 34,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 33,800 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 33,900 kr 33,700 kr 36,600 kr
Stockholm
Stockholm 36,000 kr 35,700 kr 37,000 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 34,600 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 33,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 34,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 33,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 32,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 33,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 32,900 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 34,400 kr 34,600 kr 33,700 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 32,500 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 32,600 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 33,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 31,400 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 31,900 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 32,500 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 31,900 kr - -
Riket
Riket 32,500 kr 32,400 kr 34,000 kr