Intensivvårdssjuksköterska – Lön

Här nedan finner du en sammanställning av vad man tjänar som intensivvårdssjuksköterska. Funderar du på att byta inriktning som sjuksköterska? Vi har även lönestatistik för barnsjuksköterska, grundutbildade sjuksköterska, ambulanssjuksköterska m. fl.

Vad tjänar en intensivvårdssjuksköterska?

Din lön som intensivvårdssjuksköterska kan variera beroende på vilken kommun du arbetar i. Förutom geografisk plats är även utbildning och erfarenhet en stor variabel i vad du slutligen tjänar - men medellönen är 36 800 kr/månad och med tillägg för obekväm arbetstid cirka 42000 kr/månad.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 43,800 kr 43,400 kr 47,500 kr
Stockholm
Stockholm 47,500 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 43,200 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 42,300 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 41,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 43,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 43,500 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 43,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 41,600 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Sydsverige
Sydsverige 39,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 39,900 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 41,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 40,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 42,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 40,300 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 41,300 kr - -
Riket
Riket 42,000 kr 41,400 kr 46,700 kr
Stockholm
Stockholm 45,500 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Offentlig sektorer
Östra Mellansverige 40,300 kr
Riket 40,300 kr
Stockholm 46,900 kr
Småland med öarna 39,400 kr
Sydsverige 39,400 kr
Västsverige 38,400 kr
Norra Mellansverige 40,800 kr
Övre Norrland 41,600 kr
Mellersta Norrland 39,000 kr

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 39,500 kr 39,300 kr 40,900 kr
Stockholm
Stockholm 41,100 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 39,200 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 38,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 38,800 kr - -
Västsverige
Västsverige 37,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 40,100 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 40,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 38,100 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 38,000 kr 37,800 kr 39,900 kr
Stockholm
Stockholm 40,200 kr 40,700 kr 39,600 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 38,200 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 37,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 35,800 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 38,800 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 38,200 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 38,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 37,300 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 36,600 kr 36,400 kr 38,000 kr
Stockholm
Stockholm 39,100 kr 39,800 kr 38,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 36,700 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 35,600 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 35,700 kr - -
Västsverige
Västsverige 34,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 37,200 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 35,700 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 35,100 kr 35,000 kr 36,400 kr
Stockholm
Stockholm 37,600 kr 38,500 kr 36,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 35,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 34,000 kr - -
Västsverige
Västsverige 33,500 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 34,400 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 34,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 33,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 36,100 kr - -