Barnsjuksköterska – Lön

Se nedan för information för vad en barnsjuksköterska tjänar i månadslön. Om istället vill veta vad man tjänar som exempelvis psykiatrisjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska så hittar du även det.

Vad tjänar en barnsjuksköterska?

Medellönen för en barnsjuksköterska är cirka 39300 kr. Som barnsjuksköterska kan du exempelvis arbeta på sjukhus eller barnavårdscentraler. Arbetsuppgifterna varierar beroende på inom vilken verksamhet man är anställd.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 40,400 kr 40,100 kr 41,300 kr
Stockholm
Stockholm 42,400 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 40,000 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 38,300 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 39,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 40,200 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 39,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 38,500 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 40,200 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 38,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 37,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 38,800 kr - -
Västsverige
Västsverige 38,800 kr - -
Riket
Riket 39,300 kr 38,700 kr 41,000 kr
Stockholm
Stockholm 42,400 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 38,500 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 36,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 38,300 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 37,900 kr 37,500 kr 39,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 37,300 kr - -
Stockholm
Stockholm 40,000 kr 39,100 kr 40,800 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 36,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 37,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 37,100 kr 37,300 kr 36,000 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 37,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 38,300 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 36,300 kr 36,200 kr 36,700 kr
Stockholm
Stockholm 37,800 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 36,400 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 36,800 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 35,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 35,100 kr 35,100 kr 35,200 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 36,700 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 36,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 37,300 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 35,200 kr 35,100 kr 35,500 kr
Stockholm
Stockholm 36,400 kr 36,500 kr 36,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 35,500 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 34,300 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 36,000 kr - -
Västsverige
Västsverige 34,100 kr 34,100 kr 34,500 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 35,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 36,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 34,900 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 34,200 kr 34,100 kr 34,600 kr
Stockholm
Stockholm 36,000 kr 35,700 kr 36,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 34,300 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 33,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 35,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 33,000 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 34,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 33,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 34,100 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 32,800 kr 32,800 kr 32,900 kr
Stockholm
Stockholm 34,700 kr 34,700 kr 34,600 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 32,800 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 32,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 33,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 31,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 32,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 32,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 33,600 kr - -